Buďte SMART - digitalizujte výrobu a zvyšujte výkonnosť

S aplikáciami PROCE55 zaistíte digitálnu transformáciu.

S PROCE55 integrujete ERP, stroje a ďalšie systémy. To Vám umožní prijímať včasné a správne rozhodnutia pre zvyšovanie výkonnosti výroby a optimalizáciu procesov.

PROCE55 je sada inovatívnych a agilných aplikácií pre riadenie výroby v Industry 4.0

Riadenie výroby
 • Scheduling - rozvrhovanie výroby
 • Riadenie výrobných operácií
 • Odvádzanie vyrobeného množstva
 • Evidencia výkonov
 • Rozpracovaná výroba - WIP
 • Traceability & Geneaology
 • Kvalifikácie - Skill Matrix
 • Evidencia odpadu
 • Meranie KPIs vrátane OEE a prestojov
 • Zistiť viac
Riadenie logistiky
 • Riadenie toku materiálov mobilnými zariadeniami, použitím kódov (1D/2D, RFID, NFC)
 • WMS - riadené sklady
 • Tlač etikiet
 • Traceability
 • Požiadavky na materiál
 • Požiadavky na nákup
 • Zistiť viac
Riadenie údržby
 • Preventívna údržba
 • Poruchy
 • Prediktívna údržba - Condition monitoring
 • Manažment náhradných dielov a skladov ND
 • Dokumentácia a DB znalostí
 • Manažment nástrojov
 • Zistiť viac
Zaistenie kvality - QA
 • Medzioperačné kontroly
 • Mobilná kontrola kvality
 • Integrácia dokumentácie
 • Vizualizácia chybovníkov
 • Integrácia skúšobní a laboratórií
 • Integrácia špeciálnych systémov QA (napr. SPC)
Integrácia
 • Zber dát zo strojov (BDE)
 • Online integrácia SAP
 • Integrácia iných systémov (ERP, technické systémy, DMS, apod.)
 • Integrácia technológií (stroje, zariadenia, senzory, apod.)
 • Zistiť viac
Adaptácia a rýchle výsledky
 • Adaptácia na špecifické procesy zákazníka
 • Podpora agility a inovatívnosti
 • Rýchla implementácia a Quick-wins
 • Inštalácia on-premise alebo cloud
 • Dodávka formou investície (CAPEX) alebo ako služby (OPEX)

Vybraní zákazníci PROCE55 MES/MOM

ČO ZÍSKATE

Softvér pre údržbu PROCE55 Maintenance Vám v reálnom čase, umožní:

 • znížiť výpadky zariadení
 • zjednodušiť a zrýchliť zadávanie servisných požiadaviek
 • zrýchliť a skvalitniť servisné zásahy
 • znížiť náklady
 • optimalizovať zásoby náhradných dielov
 • uchovať know-how a zdieľať ho kdekoľvek a kedykoľvek
 • eliminovať papiere - bezpapierovú údržbu
 • online prepojiť SAP a iné systémy

NAŠI ZÁKAZNÍCI

 • Chcú zvýšiť výkonnosť, optimalizovať procesy, znížiť zásoby, zlepšiť tok výroby, eliminovať chybovosť a zvýšiť schopnosť reagovať na zmeny a neočakávané udalosti.

 • Majú robustný ale zároveň rigidný štandardný informačný systém typu SAP, ktorý nedokáže dostatočne a flexibilne podporovať špecifické procesy a inovácie.

 • Softvérové riešenie pre riadenie údržby PROCE55 umožní prekonať tieto obmedzenia a rozšíriť funkčnosť štandardných aplikácií bez nutnosti ich zmeny.

O NÁS

 • Sme experti a inovatívni dodávatelia v oblasti automatizácie procesov, systémovej integráciemobilizácie v priemysle.

 • Pomáhame našim zákazníkom optimalizovať ich procesy a dosiahnuť potrebnú agilitu v rýchlo meniacom sa biznis prostredí.

 • Poskytujeme riešenia
  pre Priemysel 4.0.

 • Naši zákazníci sú v 15 krajinách na 4 kontinentoch. Patrí medzi nich aj 20 multinárodných výrobných korporácií.

PREČO RIEŠENIE PROCE55

Skúsenosti a Know-how

S nami môžete využiť hlboké know-how a skúsenosti z automatizácie kritických výrobných procesov. Z úspešných projektov pre 20 globálnych koncernov po celom svete.

Začínali sme pred 15 rokmi na najnáročnejších priemyselných trhoch (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko).

Procesná inteligencia
a optimalizácia procesov

PROCE55 zaznamenáva skutočnú dynamiku reálnych biznis procesov. To Vám umožňuje analyzovať aspekty reálnych procesov a detailne porozumieť reálnym procesom a optimalizovať ich.

Výkonnosť biznis procesov môžete optimalizovať riadením časových aspektov (reakčné časy, trvanie aktivít, neproduktívne časy atď.) a použitím príslušných kľúčových indikátorov výkonnosti (KPIs).

Stabilitu procesu Vám pomôže PROCE55 zvýšiť rýchlou identifikáciou koreňových príčin v prípade problémov (zlyhanie, zníženie kvality, výnimky, nezhody, atď.).

Agilita a inovácie

Meniace sa požiadavky, priebežná optimalizácia procesov a nové technológie sú typickým prostredím, kde je PROCE55 používaný.

Základnú funkcionalitu PROCE55 OEE môžete nasadiť veľmi rýchlo a flexibilne. Môžete ju jednoducho a rýchlo adaptovať na špecifické potreby zákazníka.

Výhodou je možnosť doplniť špecifickú funkcionalitu, ktorú potrebujete.

Mobilita

PROCE55 Mobile Vám umožní efektívne pracovať s aplikáciou kedykoľvekkdekoľvek prostredníctvom mobilných zariadení (smartfóny, tablety, PDA, apod.).

Získate celkový prehľad (mobilná vizualizácia a reporting), upozornenia na odchýlky (alerty), ako aj možnosť riadiť proces cez mobilné zariadenia.

Jednoduché a intuitívne používanie aplikácie na mobilných zariadeniach Vám zjednodušuje prácu, zrýchľuje reakcie a uľahčuje akceptáciu systému aj bežnými operátormi a údržbármi.

Procesná integrácia od strojov až po ERP typu SAP

Pre získanie objektívnych informácií zbierame v reálnom čase dáta zo strojov.

Online sa integrujeme s ERP systémami typu SAP (výrobné zákazky, materiály, normy, apod.) so zachovaním plnej dátovej a procesnej konzistencie.

To je unikátna výhoda v porovnaní s inými systémami.

Stabilná technológia
Offline mód

PROCE55 je stabilná, overená a zároveň moderná technológia, na ktorej bez problémov bežia kritické podnikové procesy v režime 24*7roky.

PROCE55 môžete prevádzkovať aj v prípade, že systém SAP je nedostupný (SAP offline mód) a mobilné aplikácie PROCE55 aj v prostredí s nedostupnou mobilnou sieťou alebo Wi-Fi.

PROCE55 je môžete jednoducho rozširovať na ďalšie procesy.

Kontaktujte nás