Škoda Auto


ŠKODA AUTO a.s. je najväčší český výrobca automobilov. Sídlo spoločnosti je v Mladej Boleslavi, v Česku má dva ďalšie výrobné závody v Kvasinách a vo Vrchlabí. Je súčasťou koncernu Volkswagen.

ŠKODA AUTO a.s. je najväčšou českou firmou podľa tržieb a najväčším českým exportérom. Vozidlá Škoda sa prdávajú v Európe, Ázii, Afrike, Južnej Amerike a v Austrálii.

Tržby Škoda Auto: 407mld. CZK (2017)

Počet zamestnancov: 31 600 (2017)

Počet vyrobených áut: 1,2 milióna (2017)East-Gate dodáva pre automobilku Škoda Auto projekt mobilnej údržby.

Aplikácia mobilnej údržby (AMU) na báze PROCE55 Mobile Maintenance, ktorá beží na smartfónoch a tabletoch údržbárov, skracuje reakčné časy a časy odstraňovania porúch. Umožňuje neobmedzenú prácu údržbárov v čase, keď systém SAP je nedostupný a mobilný online prístup k údržbárskej dokumentácii pre produktívnejšie vykonávanie údržby.

Riešenie je veľmi úzko integrované so systémom SAP s modulom PM a inými systémami (technické systémy, MES systémy, systému dokumentace apod.)..

V súčasnosti riešenie produktívne používa viac ako 3.200 užívateľov v 10 výrobných a 4 logistických prevádzkach, vo výrobných závodoch v Mladej Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.

Prípadová štúdia

Kontaktujte nás