Nidec Embraco


Embraco je spoločnosť so zameraním na riešenia pre chladenie a globálny líder na trhu hermetických kompresorov.

Popri širokej škále kompresorov, vyrába Embraco aj elektronické súčiastky, výrobky z liatiny a celé chladiace systémy pre domáce i komerčné použitie.

Spoločnosť pochádza z Brazílie, výrobné závody sa nachádzajú v Brazílii, Taliansku, Číne a na Slovensku. Väčšinovým akcionárom je americká korporácia Whirpool.

Tržby Whirlpool Corporation: 19,9 mld. USD (2014)

Počet zamestnancov Whirlpool Corporation: viac ako 100 000 (2014)

Počet zamestnancov Embraco: viac ako 10 000 (2014)PROCE55 používa firma Embraco pre riadenie logistiky, odhlasovanie výroby a mobilný zber dát kvality, vo výrobnom závode v Spišskej Novej Vsi.

Systém PROCE55 Warehouse automatizuje materiálové toky použitím čiarových kódov. Materiál je skladovaný podľa obrátkovosti, vyskladnenie je uskutočňované princípom FIFO. Skladové aktivity sú riadené použitím mobilných zariadení. Embraco využíva aj cloudovú aplikáciu PROCE55 pre tlač dodávateľských etikiet s čiarovými kódmi.

Súčasťou riešenia je zásobovanie výroby v režime Kanban a vizualizácia logistických procesov. Na veľkoplošných obrazovkách umiestnených v skladoch je v reálnom čase zobrazovaná situácia v zásobovaní výroby, vrátane vyhodnocovania presnosti dodávok a pohybu Kanban vláčikov, s cieľom zvýšiť presnosť dodávok a eliminovať chyby.

Finálnu výrobu odhlasuje Embraco pomocou PROCE55. Riešenie je využívané na viacerých výrobných linkách, cez čiarové kódy eviduje šarže a sériové čísla sériovo vyrábaných kompresorov a prepája ich s výrobnými zákazkami a baleniami. Tým je zabezpečená úplná vysledovateľnosť, čo je kľúčová požiadavka odberateľov Embraca. Riešenie je integrované s SAP.

Embraco zaviedlo aj mobilný zber dát kvality. Riešenie využíva mobilnú platformu PROCE55 Mobile a nahradilo doteraz používané papierové formuláre. Pracovníci kvality zaznamenávajú namerané parametre z výrobného procesu prostredníctvom mobilných terminálov. Namerané hodnoty sú po pripojení do siete automaticky prenášané do Infinity, koncernového systému pre riadenie kvality, ktorý ich ďalej vyhodnocuje (vrátane SPC – Statistical Process Control).


Kontaktujte nás