Allianz


Skupina Allianz je jedným z hlavných poskytovateľov integrovaných finančných služieb na globálnom trhu. Obsluhuje vyše 76 miliónov zákazníkov v približne 70 krajinách. Na poistnom trhu je Allianz lídrom v Nemecku a má rozsiahlu medzinárodnú pôsobnosť. Allianz SE, materská spoločnosť, má centrálu v Mníchove, Nemecku.

Tržby: 130,5 mld. EUR

Počet zamestnancov: 142.000East-Gate pre Allianz digitalizoval niekoľko miliónov poistných zmlúv - Document Image Processing.

Digitalizačnú linka na báze PROCE55 a služby skenovania a vyťažovania dokumentov poskytol East-Gate Allianz – Slovenská d.s.s. Bratislava.


Kontaktujte nás