Magna


Magna International je nejdiverzifikovanější dodavatel automobilového odvětví na světě. Společnost navrhuje, vyvíjí a vyrábí automobilové systémy, sestavy, moduly a součástky. Vyrábí a sestavuje celé vozidla, zejména za účelem prodeje OEM výrobcům aut a lehkých nákladních vozidel ve třech geografických segmentech – Severní Amerika, Evropa, zbytek světa.

Magna má 338 výrobních závodů a 89 vývojových, inženýrských a prodejních center v 28 zemích na 5 kontinentech.

Tržby: 40,8 mld. USD

Počet zaměstnanců: 174.000Aplikace PROCE55 používá Magna pro řízení příjmu materiálu (just-in-time) a kontrolu kvality ve výrobě v souladu se systémem řízení kvality VDA.

Řešení je používáno ve 2 výrobních závodech v Grazu (Rakousko). V závodě ve slovenském Lozorně se používá pro řízení dodávek v režimu just-in-sequence.

Systém obsahuje samostatnou aplikaci pro správu a archivaci technické dokumentace k výrobním dílům (celý životný cyklus, sledování termínů a nákladů). Obsahuje také samostatnou aplikaci pro správu projektů, správu a objednávky pomocných prostředků (např. lepidla), BOZP (např. nehody vysokozdvižných vozíků), plánování a správu testovacího zařízení (např. lisů).

Řešení je integrované se systémem SAP.


Kontaktujte nás