KPI

Softvér pre údržbu PROCE55 Maintenance meria výkonnosť údržby. Využíva na to kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) a je nástrojom na riadenie a zlepšovanie.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

Pre meranie výkonnosti sa v praxi používajú praktické ukazovatele, ktoré kvantifikujú celkovú výkonnosť KPIs (Key performance indicators). Sú vztiahnuté na príslušný alebo kritický faktor úspechu.

Medzi kľúčové technické KPIs, ktoré systém PROCE55 meria, patria:not available

Contact us